Audio Design

ProsjekterMimir - En klasse A Effektforsterker

Her beskrives en 10-30 W klasse A effektforsterker inspirert av en Hiraga 20 W forsterker publisert i tidlige åttiår i det franske audiomagasinet l'Audiophile.
Denne forsterkeren bruker bare bipolare transistorer.
Det er også kretskort tilgjengelig.


A la Hiraga - En klasse A Effektforsterker

Her beskrives en 25 W klasse A effektforsterker basert på skjemaet til en 8 W klasse A Hiraga forsterker kalt Le monstre,
publisert i de tidlige åttiårene i et fransk audiomagasin kalt l'Audiophile.
Det er også kretskort tilgjengelig.

MM Phono Forsterker

Dette nye designet er en gjør det selv Phono Forsterker inspirert av Le Pacific Amplifier, en totrinns JFET forsterker.
Det er en tokanal forsterker til bruk som forsterker for bevegelig magnet (Moving Magnet, MM) avtastere (pick up) med regulert spenningsforsyning
på samme kretskort og med ekstern uregulert likestrømsforsyning.
Det er også kretskort tilgjengelig.

'Non-Feedback' Klasse A For-/Effekt-forsterker

Dette designet er en audio klasse A forsterker uten global motkopling, inndelt i to deler:
1) En bufferforsterker som arbeider i klasse A med en spenningsforsterkning på 0 dB, men med en meget høy strømforsterkning, og
2) En spenningsforsterker som også arbeider i klasse A, med en høy spenningsforsterkning og en lav utgangsimpedans.
Det er også mulig å bruke denne som en hodetelefonforsterker eller en ordinær forforsterker.

Klassisk Klasse A Effektforsterker

Dette er et meget gammelt design, men kan være en utmerket forsterker med nyere transistorer.

Kaskode Klasse A Effektforsterker

Dette er et meget gammelt 'non feedback' design med balanserte innganger, men kan være en utmerket forsterker med nyere transistorer.

Hodetelefonforsterker

Dette er et gammelt design av en MOSFET hodetelefonforsterker.Hjem

Copyright©2020
Knut Harald Nygaard