Audio Design

ArtiklerDC-koplede forsterkere for audio

Dette er en generell beskrivelse av differensialtrinnet, operasjonsforsterkeren og "Current Feedback" forsterkeren.

RIAA

Dette er en generell beskrivelse av RIAA (grammofon-) utjevning.

Klasse A Forsterkere

Denne artikkelen diskuterer audio effektforsterkere og avdekker fordelen med klasse A sammenlignet med klasse B og A/B.

Elektronikk-teori

Dette er et utdrag av en lærebok i Elektronikk som omhandler grunnleggende elektronikkemner som dioder, transistorer, strømforsyninger m.m.

JFET-forsterker

Dette er et eksempel på design av en JFET-forsterker

Hjem

Copyright©2020
Knut Harald Nygaard