audio

andiha2

E-post

English

bgrd2 Her forefinnes et sett med artikler innenfor audio. Det finnes også noen artikler med beskrivelse av forsterkere som kan bygges selv, på ikke-kommersiell basis. Forfatteren har selvfølgelig ikke noe ansvar for feil mv. angående disse artiklene.

A la Hiraga


Her beskrives en 25 W klasse A effektforsterker basert på skjemaet til en 8 W klasse A Hiraga forsterker kalt Le monstre, publisert i de tidlige åttiårene i et fransk audiomagasin kalt l'Audiophile.

MM Phono Forforsterker

Dette designet er en gjør det selv Phono Forsterker inspirert av Le Pacific Amplifier, en totrinns JFET forsterker. Det er en tokanal forsterker til bruk som forsterker for bevegelig magnet (Moving Magnet, MM) avtastere (pick up) med regulert spenningsforsyning på samme kretskort og med ekstern uregulert likestrømsforsyning.

"Non-Feedback" Klasse A For/effekt-forsterker

Dette designet er en audio klasse A forsterker uten global motkopling, inndelt i to deler: 1) En bufferforsterker som arbeider i klasse A med en spenningsforsterkning på 0 dB, men med en meget høy strømforsterkning, og 2) En spenningsforsterker som også arbeider i klasse A, med en høy spenningsforsterkning og en lav utgangsimpedans. Det er også mulig å bruke denne som en hodetelefonforsterker eller en ordinær forforsterker.

DC-koplede forsterkere for audio

Dette er en generell beskrivelse av differensialtrinnet, operasjonsforsterkeren og 'Current Feedback' forsterkeren.

RIAA

Dette er en generell beskrivelse av RIAA (grammofon-) utjevning.

Klasse A Forsterkere

Denne artikkelen diskuterer audio effektforsterkere ut fra type: Klasse A, B eller A/B.

 

 

Sist endret: 26.04.17